KA MES IZMANTOJAM SIKDATNES

Tapat ka citas vietnes ari mes izmantojam sikdatnes. Sikdatnes ir nelieli datu faili, kas lauj mums nodrošinat jums atraku un drošaku timekla vietnu izmantošanas pieredzi. Kad jus apmeklejat vai veicat sazinu musu timekla vietnes, pakalpojumu sadalas, lietotnes, rikos vai terzešanas vietnes, mes vai musu pilnvarotie pakalpojumu sniedzeji var izmantot sikdatnes, lai nodrošinatu jums labaku, atraku un drošaku timekla vietnu izmantošanas pieredzi, ka ari reklamas nolukos. Parasti sikdatnes nesatur nekadu informaciju, kas varetu identificet lietotaju, tacu jusu personiga informacija, kas atrodas musu riciba, var tikt saistita ar informaciju, kas ieguta vai ko glaba sikdatnes. Tris veidi, ka parvaldit sikdatnes:

  • Arejie avoti
  • Parluka iestatijumi
  • Musu timekla vietnes sikdatnes.

Sikdatnes no pakalpojumu sniedzejiem

Mes izmantojam Google Analytics pakalpojumus, lai analizetu, ka jus izmantojat musu timekla vietni. Vairak par Google privatuma politiku varat uzzinat šeit. Lai iepazitos ar vairak informacijas par to, ka jus varat pieklut, parvaldit vai dzest informaciju, kas saistita ar jusu Google kontu, apskatiet “Caurskatamiba un izvele.”

Mes laujam šiem uzticamajiem uznemumiem, kas atbilst VDAR, izmantot sikdatnes vai tamlidzigas tehnologijas, lai sniegtu reklamas vai izpetes pakalpojumus: musu timekla vietne tiek izmantots pakalpojums “Google Analytics”, lai saprastu, ka apmekletaji izmanto timekla vietnes saturu. Ja jus nevelaties, lai jusu parluks izmanto Analytics, jus varat instalet Google Analytics parluka pievienojumprogrammu. Ja velaties uzzinat vairak par Google Analytics un privatumu, noklikškiniet šeit. Tieša marketinga nolukos mes izmantojam “Google Partners” reklamas sistemu. Tas palidz mums paradit jums atbilstošus piedavajumus. Jus varat mainit šos iestatijumus šeit. Lai uzzinatu vairak par Google reklamam un privatuma politiku, noklikškiniet šeit. Tieša marketinga nolukos mes esam tiesigi izmantot “Facebook” reklamas platformu, kas atbilstoši apkopotajam sikdatnem palidz mums veiksmigak noteikt pirceja vajadzibas. Lai uzzinatu vairak par Facebook privatuma politiku, noklikškinot šeit. Tapat jus varat noklikškinat šeit, lai mainitu savus reklamas iestatijumus Facebook platforma. Tieša marketinga nolukos mes esam tiesigi izmantot “RTB House” reklamas platformu, kas atbilstoši apkopotajam sikdatnem palidz mums veiksmigak noteikt pirceja vajadzibas. Lai uzzinatu vairak par RTB House privatuma politiku, noklikškiniet šeit. Tapat jus varat mainit reklamas iestatijumus RTB House platforma, noklikškinot šeit. Tieša marketinga nolukos mes esam tiesigi izmantot “Adform” reklamas platformu, kas atbilstoši apkopotajam sikdatnem palidz mums veiksmigak noteikt pirceja vajadzibas. Lai uzzinatu vairak par Adform privatuma politiku, noklikškiniet šeit. Mes esam tiesigi izmantot “Hot Jar”, lai optimizetu klientu pieredzi timekla vietne. Lai uzzinatu vairak par šo privatuma politiku, noklikškiniet šeit.

Ka jus varat parvaldit sikdatnes?

Lielaka dala parluku lauj lietotajiem atteikties vai dzest sikdatnes. Darbibas var atškirties atkariba no parluka un ta versijas. Turpmak pieejama aktuala informacija par to, ka bloket vai dzest sikdatnes tadas pakalpojumu sniedzeju timekla vietnes ka Chrome; Firefox; Internet Explorer un Safari. Ludzu, ieverojiet, ka sikdatnu dzešana vai atspejošana var ietekmet jusu lietošanas pieredzi, un jus iespejams, nevaresiet izmantot atseviškas musu timekla vietnes priekšrocibas.

Kadas sikdatnes mes izmantojam?

Ir cetri galvenie sikdatnu veidi. Turpmak sniegta informacija par to, ka un kapec mes tas izmantojam:

  • Timekla vietnes funkcionalitates sikdatnes: šis sikdatnes lauj jums parlukot timekla vietni un izmantot pieejamas funkcijas, piemeram, “Pievienot grozam”.
  • Timekla vietnes analitikas sikdatnes: šis sikdatnes lauj jums novertet un analizet, ka musu klienti izmanto musu timekla vietni, uzlabot gan tas funkcionalitati, gan jusu iepirkšanas pieredzi.
  • Klientu preferencu sikdatnes: kad jus parlukojat vai ieperkaties vietne www.efix.lv šis sikdatnes atceresies jusu preferences, lai mes varetu padarit jusu iepirkšanas pieredzi nevainojamu un ipaši pielagotu jums.
  • Merka vai reklamas sikdatnes: šis sikdatnes tiek izmantotas, lai paraditu jums aktualas reklamas. Šis sikdatnes ierobežo reklamas paradišanas reižu skaitu un palidz mums novertet musu marketinga kampanu efektivitati.